Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wiedza kobiet w wieku rozrodczym na temat szczepień przeciwko HPV

Szanowna Pani,

Nazywam się Joanna Polak, jestem studentką studiów magisterskich na kierunku Położnictwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Skonstruowałam niniejszą ankietę w celu zebrania wybranych danych niezbędnych do napisania pracy magisterskiej na temat „Wiedza kobiet w wieku rozrodczym na temat szczepień przeciwko HPV”. Bardzo proszę o wypełnienie kwestionariusza przez kobiety między 15 a 45 rokiem życia. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a wyniki z niej uzyskane posłużą wyłącznie do celów naukowych.

Dziękuję za poświęcony czas i udział w badaniu.


Wirus brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus, HPV) odpowiedzialny jest za powstawanie przeważnie łagodnych chorób skóry i błon śluzowych. Długotrwałe zakażenie onkogennym wirusem brodawczaka ludzkiego uznawany jest, jako główny czynnik powstawania raka szyjki macicy.
1. Wiek
2. Miejsce zamieszkania
miasto powyżej 100 tysięcy mieszkańców
miasto poniżej 100 tysięcy mieszkańców
wieś
3. Wykształcenie
podstawowe
zasadnicze zawodowe
średnie
wyższe
4. Jak często chodzi Pani do ginekologa?
raz w roku
częściej niż raz w roku
co trzy lata
rzadziej niż co trzy lata
w razie wystąpienia dolegliwości
tylko w przypadku ciąży
dotychczasowo wizytę miałam raz w życiu
nigdy nie byłam u ginekologa
5. Jak często wykonuje Pani badanie cytologiczne?
co roku
co dwa lata
co trzy lata
rzadziej niż co 3 lata
częściej niż raz do roku
nigdy nie miałam wykonanej cytologii
6. Jakie Pani zdaniem są najczęstsze przyczyny niewykonywania badań cytologicznych?
(Możliwość zaznaczenia maksymalnie 5 odpowiedzi)
nieuczęszczanie na wizyty do lekarza ginekologa
brak niepokojących objawów
brak czasu
nie ma takiej potrzeby
młody wiek
brak wiedzy o konieczności regularnego wykonywania badania cytologicznego
lekarz nie powiadamia o konieczności wykonania badania cytologicznego
brak odpowiedniego sprzętu do pobrania cytologi w mojej przychodni
obawa przed nieprawidłowym wynikiem
zbyt duża odległość od placówki wykonującej badania cytologiczne
brak funduszy na płatne badanie cytologiczne przy utrudnionym dostępie do bezpłatnej cytologii
brak zachorowań na raka szyjki macicy w rodzinie
7. Czy wykonała Pani wymaz z szyjki macicy w kierunku HPV?
Jeżeli odpowiedź brzmi „nie” to proszę przejść do pytania numer 9.
tak
nie
8. Z jakiego powodu wykonała Pani wymaz z szyjki macicy w kierunki HPV?
ze wskazań medycznych
z powodu niepoprawnego wyniku badania cytologicznego
profilaktycznie
9. Czy choruje Pani na raka szyjki macicy?
nie
tak
nie wiem
10. Skąd Pani posiada wiedzę na temat wirusa brodawczaka ludzkiego?
(Możliwość zaznaczenia maksymalnie 3 odpowiedzi)
prasa
telewizja
internet
encyklopedie, poradniki
lekarz pierwszego kontaktu, lekarz specjalista
pielęgniarka, położna
nauczyciel, wychowawca
rodzina
znajomi
plakaty, ulotki, reklamy
nie posiadam wiedzy na temat HPV
11. Czy jest Pani nosicielką wirusa brodawczaka ludzkiego?
tak nie nie wiem
12. Jaką drogą Pani zdaniem najczęściej dochodzi do zakażenia wirusem HPV?
(Możliwość zaznaczenia maksymalnie 3 odpowiedzi)
poprzez kontakt seksualny
poprzez kontakt z krwią osoby zakażonej
drogą kropelkową (kaszel, kichanie)
bezpośredni kontakt z zakażoną osobą (poprzez dotyk)
drogą wertykalną (podczas porodu)
poprzez używanie wspólnych ręczników, ubrań oraz sztućców
13. Które czynniki Pani zdaniem są najczęstszą przyczyną zakażenia onkogennym wirusem HPV?
(Możliwość zaznaczenia maksymalnie 3 odpowiedzi)
duża liczba partnerów seksualnych
częsta zmiana partnerów seksualnych
wczesne rozpoczęcie współżycia seksualnego
inne zakażenia przenoszone drogą płciową
używanie przyrządów jednorazowych kilkukrotnie np. maszynki do golenia, igieł
brak stosowania prezerwatywy
bezpośredni kontakt z osobą zakażoną
występowanie brodawek zwykłych (kurzajek)
podczas wizyty na basenie, solarium, w saumie
brak aktywności fizycznej
nieprawidłowa higiena
palenie papierosów
nie wiem
14. Czy Pani zdaniem wirus brodawczaka ludzkiego stanowi zagrożenie dla zdrowia bądź życia?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć
15. Co według Pani, poza rakiem szyjki jest najczęstszym skutkiem infekcji wirusem HPV?
(Możliwość zaznaczenia maksymalnie 5 odpowiedzi)
rak pochwy
rak sromu
rak prącia
rak odbytu
rak głowy i szyi
rak gardła
rak spojówek
kłykciny kończyste
brodawki zwykłe
brodawki płciowe
brodawki okolicy odbytu
brodawki jamy ustnej
żadne z powyższych
nie wiem
16. Kto Pani zdaniem posiada odpowiednią wiedzę na temat zakażeń HPV, aby przekazywać ją innym?
(Możliwość zaznaczenia maksymalnie 3 odpowiedzi)
lekarze
pielęgniarki
położne
pedagodzy i psychologowie
nauczyciele biologi
katecheci/etycy
studenci szkół medycznych
rodzicie/opiekunowie
nauczyciele wychowania do życia w rodzinie
17.
Czy uważa Pani, że błona dziewicza chroni przed zakażeniem HPV?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć
18. Czy uważa Pani, że stosowanie prezerwatyw W PEŁNI chroni przed zakażeniem HPV?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć
19. Czy obawia się Pani możliwości zakażenia HPV?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć
20. Czy została Pani zaszczepiona przeciwko HPV?
(Jeżeli kiedykolwiek słyszała Pani o szczepieniu przeciwko HPV proszę przejść do kolejnego pytania. W przypadku, gdy nie wiedziała Pani o szczepionce, dziękuję w tym momencie za wypełnienie ankiety)
nie
nie, ale zamierzam się zaszczepić
chciałam się zaszczepić lecz wystąpiły przeciwwskazania
nie wiedziałam, że jest taka szczepionka (DZIĘKUJĘ ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY)
21. Jak określa Pani swoją wiedzę na temat szczepień przeciwko HPV?
bardzo dobra
dobra
średnia
niewielka
mała
22. Kto Pani zdaniem powinien zaszczepić się przeciw HPV?
wyłącznie zdrowe kobiety
wyłącznie kobiety mające stwierdzone zakażenie HPV
zarówno kobiety chore, jak i zdrowe
wyłącznie kobiety w ciąży
zarówno mężczyźni zdrowi, jak i chorzy
zarówno mężczyźni, jak i kobiety bez względu na zakażenie HPV
23. Kiedy zalecane jest szczepienie przeciwko HPV?
w wieku niemowlęcym
po pierwszej miesiączce
po rozpoczęciu współżycia płciowego
między 11-15 rokiem życia oraz u osób które, nie rozpoczęły współżycia płciowego
po 40 roku życia
po 60 roku życia
24. Która grupa społeczna według Pani powinna zaszczepić się przeciwko HPV?
(Możliwość zaznaczenia maksymalnie 3 odpowiedzi)
pracownicy opieki zdrowotnej
osoby mające kontakt z małymi dziećmi
kierowcy zawodowi
osoby pracujące fizycznie
osoby pracujące umysłowo
osoby pracujące w branży spożywczej
fryzjerzy, kosmetyczki
służby mundurowe
uczniowie
studenci
ekonomiści
wszystkie grupy społeczne
25. Koszt szczepień przeciw HPV jest Pani zdaniem:
za wysoki
ma odpowiednią cenę
za niski
trudno powiedzieć
nie posiadam wiedzy na temat kosztu szczepień przeciwko HPV
26. Pani zdaniem, dostęp do szczepionek powinien być
całkowicie refundowany (bezpłatny)
częściowo refundowany z dopłatą pacjenta
odgórnie ustalona cena (ryczałt)
całkowicie pełnopłatna przez pacjenta
27. Kto Pani zdaniem powinien otrzymać pełną refundację szczepionki?
wszyscy
kobiety z grupy podwyższonego ryzyka ( u krewnego wystąpił nowotwór, głównie rak szyjki macicy)
dziewczęta pomiędzy 11-15 rokiem życia
tylko najubożsi
nie powinna być darmowa dla nikogo
28. Ile gotowa by była Pani zapłacić za szczepionkę przeciwko HPV?
nie zapłaciłabym za szczepionkę
do 200 zł
do 600 zł
do 1500 zł
więcej niż 1500 zł
29. Czy uważa Pani, że badania okresowe u lekarza specjalisty są lepszym sposobem zapobiegania zakażenia wirusem HPV niż szczepionka przeciw HPV?
tak
nie
trudno powiedzieć
30. Czy uważa Pani, że utrzymywanie prawidłowej higieny jest lepszym sposobem zapobiegania zakażenia wirusem HPV niż szczepionka przeciw HPV?
tak
nie
trudno powiedzieć
31. Czy Pani zdaniem edukacja seksualna ułatwia podjęcie decyzji o szczepieniu przeciwko HPV?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć
32. Co według Pani, w swoim składzie zawiera szczepionka przeciw HPV?
małą ilość żywych wirusów, które mogą wywołać zmiany chorobowe
dużą ilość żywych wirusów, które nie mogą wywołać zmian chorobowych
nie zawiera w składzie DNA wirusa
nie wiem
33. Pani zdaniem, czy osoba, która zaszczepiła się przeciwko HPV może zrezygnować z używania prezerwatyw w celu ochrony przed zakażeniem tym wirusem?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć
34. Czy wykonanie cyklu szczepień przeciwko HPV zwalnia z regularnego wykonywania badań cytologicznych?
tak, ponieważ szczepienie daje 100% ochronę a wykonywanie badań cytologicznych jest zbędne
tak, badanie cytologiczne można wykonywać rzadziej niż jest ono zalecane
nie, regularne wykonywanie badań cytologicznych nadal jest zalecane.
nie wiem
35. Co Pani uważa na temat szczepień przeciwko HPV?
jest to jedynie moda wyznaczona przez media
jest sposobem zarobienia pieniędzy przez firmy farmaceutyczne
jest niezbędne w celu zmniejszenia liczby zachorowań na raka szyjki macicy
nie jest niezbędne, lecz warto się zaszczepić
trudno powiedzieć
36. Czy uważa Pani, że szczepienie przeciwko HPV powinno znaleźć się w obowiązkowym kalendarzu szczepień?
tak, ponieważ profilaktyka może zmniejszyć liczbę zachorowań na raka szyjki macicy
tak, ponieważ inne kraje szczepienia przeciwko HPV umieściły w obowiązkowym kalendarzu szczepień
nie, szczepienia przeciwko HPV powinny znaleźć się w zalecanym kalendarzu szczepień, aby każdy indywidualnie podjął decyzję
nie, szczepienie przeciwko HPV w ogóle nie jest przydatne
nie mam zdania
37. Pani zdaniem, jakie objawy uboczne mogą wystąpić po szczepieniu przeciwko HPV?
(Możliwość zaznaczenia maksymalnie 5 odpowiedzi)
żadne
ból, obrzęk oraz zaczerwienienie w miejscu podania
nudności, wymioty, bóle brzucha
rumień, świąd, pokrzywka
zawroty głowy
bóle głowy
omdlenie
gorączka
miejscowe zaburzenia czucia
infekcja dróg oddechowych
autyzm
zgon
nie wiem
38. Czy uważa Pani, że informacje o szczepieniach przeciwko HPV są łatwo dostępne?
tak, informacje są łatwo dostępne
tak, informacji jest dużo, jednak zbyt mała liczba kobiet się nimi interesuje
informacji jest zbyt dużo, często są niezrozumiałe
nie, informacje nie są łatwo dostępne
nie mam zdania
39. Czy kiedykolwiek położna poinformowała Panią o możliwości zaszczepienia się przeciwko HPV?
tak
nie
nie, ale w gabinecie/przychodni obecne są plakaty/ulotki informujące o szczepieniach
nie pamiętam


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .